Laat sterke KernTalenten nog meer groeien!

Kerntalenten laten effectief ‘de Kern’ zien.
Het is de blauwdruk van je persoonlijkheid.

 • Wat is de ‘aard ‘(van het beestje), wat is de natuur van een mens? Zijn karakter.
 • Wat is het aangeboren potentieel, wat kan iemand goed mits zijn fysieke en intellectuele capaciteiten?
 • Wat is de intrinsieke motivatie, wat drijft iemand, wat doet iemand met ‘goesting’?

De KernTalenten zeggen alles over de mate waarop iemand vanuit zijn natuur resultaatgericht, oplossingsgericht, commercieel is. Maar ook de mate waarin hij empatisch en creatief is, een natuurlijk aanleg heeft voor management, een strategisch denker is, een teamplayer is, leergoesting heeft etc.  

Verworven vaardigheden en competenties alsook opvoeding, milieu en levensgebeurtenissen hebben naast de KernTalenten vanzelfsprekend invloed op de ontwikkeling van iemands talenten en persoonlijkheid.

De KernTalentenmethode brengt beiden in kaart waardoor mensen met de wetenschap van hun sterktes voortaan nog beter weten hoe ze deze dagelijks, zowel privé als professioneel, kunnen  inzetten voor meer geluk en succes!

Wat betekent dit voor uw sales medewerker/Sales Team?

 • Wij ontdekken of uw sales medewerker ‘de commerce’ in bloed en nieren heeft en graag zaken doet.
 • Wij ontdekken of uw sales medewerker nog andere sterke KernTalenten kan inzetten om tot meer succes te komen.
 • Wij ontdekken of de persoonlijkheid van uw Sales medewerker past in uw bedrijfscultuur.
 • Wij ontdekken waar uw sales medewerker tegenaan loopt in zijn professioneel leven en waarom.
 • Wij brengen de energiegevers -en vreters in kaart. Wij coachen uw sales medewerker om hiermee om te gaan en enkel nog te werken met zijn sterktes.
 • Wij Trainen en coachen om de commerciële KernTalenten tot maximale ontwikkeling te brengen waardoor verkopen een plezier wordt.
 • Wij ontdekken de gemeenschappelijke, complementaire en valkuilen van uw Sales team
 • Wat betekent dit voor uw bedrijf? Meer sales rendement!

 • Een grondige screening van uw sales medewerkers zorgt ervoor dat u weet welk ‘vlees u in de kuip hebt’ en hoe u hun Talenten in uw organisatie volledig tot ontwikkeling kan brengen om zo de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.
 • Het kennen van de KernTalenten zorgt ervoor dat men beter weet hoe deze te gebruiken in de ontwikkeling van uw klantrelaties waardoor uw klantenbinding nog meer versterkt wordt.
 • Versterking van uw bedrijfsimago.
 • Door zelfkennis, zelfinzicht vergroot het zelfvertrouwen van uw sales medewerker wat hem o.a. versterkt in het afsluiten van een deal en het bewaken van de vooropgestelde marges.
 • Verhoogde personeelsretentie, minder personeelsverloop en minder (langdurig) absenteïsme.
 • Verhoogd sales rendement.
 • Uw salesteam is meer op elkaar afgestemd, leert elkaar meer respecteren en begrijpen waardoor een optimale samenwerking wordt gecreëerd. Trekken aan 1 touw, neuzen in dezelfde richting.
 • Wilt u graag een KernTalentenanalyse?

  Janien Evens sinds 2013 1 van de 250 erkende KernTalentenanalisten in België en Nederland.

  Ik heb het geluk gehad van heel nabij, als freelancer bij CoreTalents (ontwikkelaar van de KTNmethode), met veel succes te mogen meewerken aan het in de markt zetten van deze fantastische methode.

  Wetenschappelijke validering voorjaar 2015 aan de VUB Brussel door het team o.l.v. Prof.Dr. E.van Hoof. Uit dit onderzoek blijkt dat de KernTalententest qua betrouwbaarheid even hoog scoort als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld) en beter dan MBTI